Algemene Verkoopvoorwaarden België

Recentste update: 29/01/2024

De Site werd opgemaakt door de onderneming CIVAD, S.A.S met kapitaal van € 26.986.232, ingeschreven te RCS Lille Métropole onder nummer B.321 008 013 CCP Lille 5678S026.

BTW-nummer: FR 00 32 100 80 13
Maatschappelijke zetel: 22 rue de la Blanche Porte, 59200 TOURCOING.
Tel.: 03 20 28 20 28 (internationaal gesprek naar Frankrijk, kosten naargelang de telefoonmaatschappij).
Contact: voor al uw vragen over een artikel of service en voor al uw suggesties, informatie of reacties in verband met onze website kunt u gebruik maken van het contactformulier
Verantwoordelijke Uitgever: Franck DURIEZ

Hosting van de website www.blancheporte.be: Salesforce EMEA Limited - Company No. 05094083, registered in England
Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate
EC2N 4AY London - UK

Voorwoord

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relaties tussen Blancheporte en iedere meerderjarige natuurlijke persoon die in staat is een bestelling te plaatsen en voor zijn persoonlijke behoeften handelt, "U".

De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de Koper, voor levering in België.

Deze relaties hebben betrekking op de verkoop van producten die worden gecommercialiseerd via de website www.blancheporte.be en de papieren catalogussen die Blancheporte in België uitgeeft en verdeelt. Door een bestelling te plaatsen bij Blancheporte erkent u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
U kunt deze algemene voorwaarden bewaren en/of afdrukken, maar u mag ze niet wijzigen. Blancheporte behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Bij wijziging gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop u uw bestelling heeft doorgegeven. De datum van de recentste update staat bovenaan deze algemene voorwaarden.

Wilt u oudere versies van de algemene verkoopvoorwaarden lezen? Klik hier.

Blancheporte is aangesloten bij BeCommerce. Blancheporte verbindt zich ertoe de Deontologische Code van BeCommerce na te leven en is aangesloten bij het verzoeningssysteem https://www.becommerce.be/alternative-dispute-resolution. U kunt ook surfen naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hoe kunt u bestellen?

U kunt op verschillende manieren een bestelling doorgeven:

 • via de online boetiek, 7 dagen op 7: www.blancheporte.be
 • telefonisch op nr. 070/21 10 21 van maandag tot zaterdag, van 8 uur tot 19 uur (tarief van uw telefoonmaatschappij, max € 0,30/min)
 • per post met de bestelbon bij uw catalogus op het volgende adres: Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN

Om een bestelling door te geven via de website moet u zich eerst aanmelden met uw klantnummer of uw e-mailadres en uw wachtwoord.

U kunt uw bestelling online doorgeven:

 • ofwel met de referenties van de aanbiedingen die u op de site ziet.
 • ofwel met de referenties van de papieren catalogussen waarvan de geldigheidsdatum nog niet verstreken is.

Over het algemeen vindt u de informatie over de leveringstermijnen op de productfiche. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat een van de artikelen die u bestelt na de validatie van uw bestelling niet meer beschikbaar blijkt. Blancheporte deelt u dat dan mede op de factuur in uw pakje. Indien u uw bestelling heeft betaald met uw bankkaart of uw Partner Card worden alleen de verzonden artikelen afgerekend.

De definitieve validatie van uw online bestelling gebeurt na de validatie van de betaling. Tijdens het surfen kunt u op elk gewenst moment de inhoud van uw bestelling nagaan en corrigeren door te klikken op “Mijn winkelmandje”, rechts bovenaan de pagina. Nadat u uw bestelling heeft doorgegeven stuurt Blancheporte u een e-mail ter bevestiging.

De bestelling wordt nageleefd, waarbij Blancheporte de mogelijkheid heeft ze te weigeren, met name indien vorige aankopen niet betaald werden of indien er te vaak artikelen geretourneerd worden of verloren gaan.

Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in euro en zijn geldig in België. Recyclagebijdragen en de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend Blancheporte behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen bij een stijging van de lasten, met name van de BTW-tarieven, of in geval van duidelijke type- en/of drukfouten.

Met behulp van een voorrechtcode kunt u profiteren van kortingaanbiedingen. Deze zijn onderling niet cumuleerbaar en ze zijn evenmin cumuleerbaar met andere kortingen. Ze gelden ook niet voor de artikelen waarbij u dit sterretje * ziet.

Sommige artikelen die per set worden verkocht, kunnen per stuk geleverd worden. In dat geval dient de aanvraag te worden gestuurd op een afzonderlijke bestelbon naar de Dienst Bestellingen Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN.

Sinds 1 juli 2001 wordt conform de milieuwetgeving bij de aankoop van elk nieuw elektrisch en/of elektronisch toestel een recyclagebijdrage (reeds inbegrepen in onze prijzen) geïnd voor rekening van de VZW Recupel, een officieel erkend organisme dat instaat voor de terugname en de recyclage van gebruikte elektronische toestellen in België.

Betaling

Bij de prijs van het artikel moeten de verwerkingskosten van de bestelling worden geteld. Deze bestaan uit een deelname in de verzendingskosten en/of, naargelang het geval, de retourkosten en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso, al naargelang).

Op blancheporte.be surft en shopt u in alle veiligheid. U kunt dit zien aan het adres, dat begint met https. Ook ziet u links van deze letters een gesloten hangslotje of onderaan het scherm van uw browser een sleutel.
Om de betalingen veilig te laten verlopen maakt Blancheporte gebruik van de diensten van het gespecialiseerde en PCI-DSS gecertifieerde bedrijf Ogone. Alle uitgewisselde gegevens voor de verwerking van de betaling worden versleuteld dankzij het SSL-protocol. Daardoor kunnen derden ze niet detecteren, onderscheppen of gebruiken. Ze worden ook niet op onze informaticasystemen bewaard.
Op onze website worden geen bankgegevens opgeslagen. Uw bankgegevens worden direct opgeslagen op de beveiligde server van onze technische en financiële partner Ogone. De bankgegevens die u verstrekt, worden versleuteld op uw eigen computer en komen dus nooit herkenbaar op het internet terecht.

Bij betalingen met een bankkaart kan het gebruik van het 3Dsecure systeem noodzakelijk zijn. Dit dient om de kaarthouder te identificeren met als doel fraude te beperken.

Als betaalmiddel worden niet aanvaard: postzegels, overschrijvingen die bij de bestelling zijn gevoegd en cheques.

De deelname in de betalingskosten

Naargelang de gekozen betalingswijze kan er een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) worden aangerekend.

Voor de validatie van uw bestelling is het noodzakelijk dat uw betaalmiddel is verstrekt door een bank die gevestigd is in België.

Bij de validatie van uw bestelling wordt u gevraagd een van de volgende betaalmiddelen te kiezen:

1. De PARTNER CARD:

Noteer het nummer van uw kaart of het nummer van het contract op de bestelbon: de betaling gebeurt na ontvangst van uw maandelijks overzicht.

2. Een VISA-kaart of MasterCard:

Noteer het nummer van uw kaart en de vervaldatum op de bestelbon, evenals de 3 laatste cijfers van het nummer dat op de achterzijde van de kaart staat: de betaling gebeurt dan volgens de modaliteiten die u bent overeengekomen met uw bank.

3. Bancontact/Mister Cash:

Indien u over een Bancontact/Mister Cash kaart en de veiligheidstoepassing Webbanking beschikt die u van uw bank heeft gekregen, dan kunt u uw aankopen op onze website betalen door uw kaartnummer en de vervaldatum te vermelden.

4. Onder rembours BIJ DE LEVERING:

U betaalt IN CONTANTEN aan de bezorger. Als deelname in de kosten van de betaling wordt u een bedrag van € 4,49 aangerekend.

5. Overschrijving:

U kunt 14 kalenderdagen NA ONTVANGST van de artikelen met behulp van het BIJ HET PAKJE GEVOEGDE OVERSCHRIJVINGSFORMULIER het bedrag van € 3,99 betalen als deelname in de kosten van de betaling. Blancheporte kan deze wijze van betaling al dan niet voorstellen na onderzoek van de gegevens waarover wij beschikken (inhoud van de bestelling, eventuele nog niet betaalde facturen...). Bij weigering kan de bestelling betaald worden met een ander betaalmiddel. Bij niet-betaling op de vervaldag ontvangt u een eerste gratis betalingsherinnering.
U krijgt dan 14 dagen de tijd om de betaling uit te voeren.
Bij niet-betaling na deze 1e herinnering wordt een schadebeding toegepast: het onbetaalde bedrag wordt verhoogd met 10 euro bij de 2e herinnering en daarna telkens 5 euro extra per herinnering.
Bij onbetaalde facturen wordt het dossier overgemaakt aan het incassobureau "EOS".

6. Met Paypal:

Als de koper kiest om met PayPal te betalen, wordt hij automatisch met zijn PayPal-rekening verbonden. Zodra de betaling met PayPal is gevalideerd, kan de koper zijn bestelling afronden.

Blancheporte behoudt zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • een voorafgaand geschil met de Koper
 • de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de Koper
 • de weigering van een betaling met bankkaart door de bankinstellingen
 • het gebruik van een bankkaart die niet is afgegeven door een Belgische financiële instelling

Levering

De deelname in de verzendkosten

De artikelen worden alleen geleverd in België. De beschikbare artikelen worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de datum van uw bestelling verzonden.
Naast de prijs van de artikelen wordt ook een vaste deelname van € 6,49 in de kosten voor de verwerking en de levering van uw bestelling aangerekend. Dit bedrag kan in de loop van het seizoen evolueren.

U kunt naar keuze vragen om levering:

in een afhaalpunt, binnen 14 dagen. Zodra uw pakje is aangekomen ontvangt u een mail of sms. U haalt uw pakje op wanneer u dat het beste uitkomt, maar wel binnen 8 werkdagen na de levering. Neem uw identiteitsbewijs mee wanneer u uw pakje gaat afhalen in het afhaalpunt. Zoek uw afhaalpunt.

bij u thuis binnen 14 dagen. Levering bij u thuis of op een tijdelijk adres van uw keuze.

Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 30 dagen, te tellen vanaf de dag die volgt op de dag van de validatie van uw bestelling, heeft u het recht van de aankoop af te zien. Voor bestellingen waarvan een samenvatting naar de Koper is gestuurd met de vermelding “beschikbaar over x weken”, wordt de maximale leveringstermijn verlengd met het aantal weken in kwestie.

Indien u uw gehele bestelling weigert zonder kennisgeving van herroeping, wordt een bedrag van € 6,49 voor deelname in de kosten van de retourbehandeling aangerekend.

Retourneren – Ruilen – Terugbetaling

Retourneren/Ruilen

Wij hechten het allergrootste belang aan de kwaliteit van onze producten die wij aanbieden. Bent u toch niet helemaal tevreden over een artikel, stuur het dan terug. Wij ruilen het of betalen het terug, u beslist!

U heeft 30 dagen de tijd om één of meerdere artikelen te ruilen of te laten terugbetalen. Breng hiervoor uw artikel(en) naar het afhaalpunt, dat is gratis!

U kunt uw artikel(en) ook terugsturen via de Post (op uw kosten) naar het volgende adres: Dienst Bestellingen Blancheporte – Charleroi X / rue de Rabiseau 14 te 6099 CHARLEROI X.

Wilt u een artikel retourneren? Vul dan de ruil- en/of retourbon in die u bij uw artikel(en) heeft ontvangen en vermeld de reden. Retourneer het artikel intact en in de oorspronkelijke verpakking, en voeg de bon erbij. Sets moeten in hun geheel worden geretourneerd.

Retourneert u via een afhaalpunt, dan moet u absoluut het retouretiket gebruiken. Dit is bij uw pakje gevoegd. U kunt het ook afdrukken via onze website blancheporte.be, rubriek Bestelling Volgen in uw account, of het telefonisch aanvragen op nummer 069/48.01.47 (lokaal tarief). Kleef het retouretiket op uw pakje en verwijder alle andere transportetiketten. Breng uw pakje daarna terug naar een afhaalpunt. Zoek uw afhaalpunt.

U wordt geacht de (het) artikel(en) met de grootste zorg te behandelen en te inspecteren, net zoals u dat in de winkel zou doen. U bent dan ook verantwoordelijk voor schade aan de (het) artikel(en) die het gevolg is van een andere behandeling dan die nodig is om de aard, de kenmerken of de goede werking ervan vast te stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om schadevergoeding en intresten te eisen, in het bijzonder wanneer geretourneerde artikelen vuil of gedragen blijken, wanneer artikelen onvolledig zijn of de montagehandleiding en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of wanneer artikelen beschadigd zijn door onachtzaamheid, onoordeelkundig gebruik of herstellingen door derden of uzelf.

Bij ruiling: voor zover het artikel beschikbaar is ontvangt u uw pakje binnen 14 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop wij het artikel ontvangen dat u wit ruilen.

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

 • artikelen die volgens uw specificaties vervaardigd of gepersonaliseerd zijn;
 • artikelen die snel kunnen verouderen of bederven;
 • verzegelde artikelen die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege de hygiënische en gezondheidsnormen en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken;

Terugbetaling

De terugbetaling zal worden uitgevoerd zonder overdreven vertraging en uiterlijk 14 dagen nadat wij bericht ontvangen over uw beslissing uw bestelling te retourneren of herroepen.

Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk een andere voorkeur aangeeft.

Indien er een bedrag aan ons verschuldigd is, zal dit worden terugbetaald met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat moment nog schuldig bent.

Noteer bij een retourzending uw bankrekeningnummer op de keerzijde van het leveringsborderel. Indien u het niet heeft genoteerd en wij kennen het niet, dan ontvangt u een waardebon die 1 jaar geldig is. U kunt deze ook (binnen een maand) terugsturen naar Blancheporte, samen met uw bankrekeningnummer.

Wij kunnen wachten met de terugbetaling tot wij het artikel of de artikelen hebben ontvangen of tot u ons het bewijs levert van de terugzending ervan, waarbij de eerste datum van terugzending in acht zal worden genomen.

Indien u artikelen retourneert vanwege gebreken, zullen de frankeerkosten voor de retourzending worden terugbetaald.

Wanneer u uw volledige bestelling retourneert, zullen wij alle van u ontvangen bedragen terugbetalen indien u gekozen heeft voor de standaardmethode van levering. Wanneer u uw gehele bestelling terugstuurt zonder voorafgaande kennisgeving van herroeping, wordt een bedrag van € 6,49 voor deelname in de behandelingskosten aangerekend.

Wanneer u een deel terugstuurt, zullen wij u de artikelen terugbetalen maar wel de kosten voor de levering en de betaling aanrekenen.

Retourneren is gratis via Mondial Relay. Retourneert u via de post, dan zijn de kosten voor uw rekening.

Herroeping

U heeft het recht om uw bestelling zonder opgaaf van reden te herroepen binnen 14 dagen na de levering van het laatste artikel van uw bestelling. Om uw recht op herroeping te doen gelden, kunt u het onderstaande herroepingsformulier hier downloaden, maar dat is niet verplicht. U moet ons uw beslissing tot herroeping meedelen per het contactformulier, of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN.

Garanties:

U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. In dat geval mag u de herstelling of de vervanging van het artikel eisen. Indien geen van deze oplossingen mogelijk is, mag u vragen om een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. Met het oog hierop moet u Blancheporte schriftelijk verwittigen, en wel binnen uiterlijk 2 maanden nadat u het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek aan het licht komt binnen 6 maanden na de levering, moet het bewijs dat het gebrek niet bestond bij de levering in principe geleverd worden door Blancheporte. Na de termijn van 2 jaar kunt u geen herstelling of vervanging van uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de site. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur.

Klachten:

Klachten, aanspraken op garantie, beslissingen tot herroeping of vragen over de opvolging van de uitvoering van de bestelling, moeten gericht worden aan de klantendienst van Blancheporte: Klantendienst Blancheporte - PB 30100 - 7700 - Moeskroen of telefonisch op nr. 069/48.01.47, of per het contactformulier.

Wordt er binnen een redelijke termijn geen minnelijke schikking getroffen, dan kunt u zich ook wenden tot de Consumentenombudsdienst: per post: North Gate II, Koning Albert II-laan, 1000 Brussel; via het contactformulier

U kunt ook rechtstreeks online een klacht indienen via de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/odr/

Verantwoordelijkheid:

Blancheporte is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit het op afstand afgesloten contract, ongeacht of dit gebeurt door Blancheporte zelf of door andere dienstverleners en ongeacht haar recht van beroep jegens hen.

Niettemin is Blancheporte slechts aansprakelijk indien de verplichtingen niet worden nageleefd wegens onvoorziene en onoverkomelijke omstandigheden bij een derde van het contract, of wegens een slechte of niet-naleving van het contract, te wijten aan de gebruiker, of door overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie.

In het kader van het internet erkent de gebruiker dat er onderbrekingen kunnen zijn die niet kunnen worden toegeschreven aan Blancheporte.
Blancheporte doet er alles aan om de continuïteit te garanderen, maar dit geldt slechts als een inspannings- en niet als een resultaatsverplichting.

Intellectuele eigendom:

Alle elementen waaruit de website www.blancheporte.be is samengesteld, hetzij visuele, hetzij geluidselementen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Deze elementen zijn het eigendom van Blancheporte.

Alle gebruik, reproductie, weergave, geheel of gedeeltelijk, van elementen van de website of de catalogussen, en van welke aard ook, is streng verboden, behalve bij uitdrukkelijke toestemming van Blancheporte.

Elke link naar de site zal op eenvoudige aanvraag van Blancheporte moeten worden verwijderd.

Persoonsgegevens:

Wanneer u aankopen doet bij Blancheporte en aangeeft onze catalogussen te willen ontvangen of zich inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie aan de hand waarvan wij u onmiddellijk rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen herkennen, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of locatiegegevens. Dit zijn uw persoonsgegevens.

In deze rubriek vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over de middelen die wij gebruiken om ze te beveiligen.

1) Waarom verzamelt Blancheporte uw gegevens?

Blancheporte is verantwoordelijk voor de verwerking en heeft uw persoonsgegevens nodig om ze automatisch te kunnen verwerken voor diverse aspecten met betrekking tot uw bestelling:

 • registratie, opvolging en levering van uw bestelling
 • registratie en beveiliging van uw betaling, incasso van onbetaalde facturen
 • gepersonaliseerde, telefonische toegang tot de klantendienst

Blancheporte verwerkt uw gegevens om zo de artikelen te kunnen leveren die u heeft besteld.

Op het moment waarop u uw bestelling plaatst, kunnen wij controleren of laten controleren door onze partner Ogone of de verstrekte informatie en de gebruikte betaalmiddelen correct zijn.

Deze geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel een analyseniveau van een transactie te bepalen en fraude te bestrijden. Indien een bestelling niet alle garanties biedt of lijkt te bieden om een conforme en beveiligde betaling te verzekeren, kunnen wij u vragen, om de bestelling af te ronden, ons documenten te leveren als bewijs van uw identiteit, het factuuradres of het adres van levering, en het gebruikte betaalmiddel.

Bij gebrek aan of weigering van de gevraagde documenten kunnen wij de betreffende bestelling weigeren. Hetzelfde geldt indien er nog onbetaalde facturen uitstaan. Deze bepalingen hebben tot doel u te beschermen bij verlies of diefstal.

De informatie en persoonsgegevens die u doorgeeft, worden ook ingezet voor prospectie, commercieel beheer en marketing:

 • catalogussen en commerciële aanbiedingen (tenzij u dat geweigerd heeft), via e-mail, sms, post en commerciële aanbiedingen online;
 • statistieken en cijfers over hoe vaak u onze website bezoekt;
 • tools om informatie te delen op de sociale media, mee te doen aan spellen en wedstrijden
 • normalisering, aanvulling en deduplicatie van onze databanken
 • doorgeven van uw contactgegevens aan onze commerciële partners (tenzij u dat geweigerd heeft).

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van ons legitieme streven onze activiteiten te ontwikkelen en u de best mogelijke service te bieden. Wanneer de wet het vereist, vragen wij u eerst om toestemming, bijvoorbeeld voordat wij u de commerciële prospectie langs elektronische weg toezenden. Wij verwerken uw gegevens dan op basis van deze toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment en zonder kosten intrekken. Dit heeft geen invloed op uw reeds verwerkte persoonsgegevens.

Op de invulformulieren staat met een * aangegeven welke gegevens onontbeerlijk zijn. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling of uw vraag niet behandelen.

2) Aan wie geeft Blancheporte uw gegevens door?

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan bevoegde personen bij Blancheporte, aan onze dienstverleners en onderaannemers, die voor rekening en volgens de instructies van Blancheporte instaan voor: beheer van telefoonoproepen, invoeren van uw bestelling, uitvoering, opvolging en verzending van de pakjes, beveiliging van uw betaling, verzending en verdeling van de post.

Ze worden eveneens doorgegeven aan de partners van Blancheporte die ze voor eigen rekening kunnen verwerken - banken, kredietinstellingen of commerciële partners (in het bijzonder marketing- en reclamebureaus) - en aan de sociale media door middel van instrumenten om informatie te delen.

Het beheer van uw telefoonoproep gebeurt buiten de Europese Unie door onze partner in Tunesië, die zich er contractueel toe heeft verbonden uw gegevens te beschermen. De verwerking is geregeld door contractuele typebepalingen en vormt de garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid.

3) Hoe waakt Blancheporte over de bescherming van uw gegevens?

Blancheporte neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens en informatie te verzekeren.

Wij hebben veiligheidsprocedures geïmplementeerd voor zowel het interne beheer van onze bestanden en de bescherming van ons informaticasysteem en onze elektronische communicatiediensten, als voor de modaliteiten van de verzending naar de dienstverleners en partners.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de overdracht door middel van SSL-software (Secure Sockets Layer Software), die de informatie die u verstrekt versleutelt voordat ze wordt verzonden.

In het kader van onze veiligheidsprocedures kunnen wij u vragen om een bewijs van uw identiteit voordat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven.

Wij zien er eveneens op toe dat onze dienstverleners en onze commerciële partners zich ertoe verbinden uw gegevens te beschermen

NB: het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Indien u een computer met iemand anders deelt, moet u na elk gebruik uitloggen.

4) Hoelang bewaart Blancheporte uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste bestelling om aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om de diensten en de informatie die wij u aanbieden te verbeteren en te personaliseren, tenzij u dat heeft geweigerd.

Als u nooit een bestelling heeft geplaatst, worden de gegevens die wij over u hebben (naar aanleiding van een catalogusaanvraag, een inschrijving op onze nieuwsbrief...) niet langer dan 3 jaar bewaard.

5) Welke mogelijkheden en rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Naargelang uw keuzes kunt u commerciële aanbiedingen van Blancheporte of voorstellen van andere ondernemingen, organismen of commerciële partners ontvangen.

Wilt u dit niet, laat ons dat dan weten per post, telefonisch of door de daartoe voorziene vakjes aan te vinken op uw accountpagina op blancheporte.be of op de papieren bestelbonnen, of per e-mail via de rubriek “Hulp & Contact”.

Overeenkomstig de geldende reglementering heeft u het recht:

 • te weten over welke van uw persoonlijke gegevens wij beschikken (recht van inzage);
 • onjuiste persoonsgegevens aan te passen of te laten aanpassen;
 • gegevens te laten schrappen die niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij aanvankelijk werden verzameld;
 • uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te herroepen en rechtmatig bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan;
 • bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie;
 • de overdraagbaarheid te vragen van de gegevens die u ons heeft verstrekt.

Het recht op schrapping leidt niet tot de intrekking van facturen en informatie gerelateerd aan uw bestellingen, waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

Wilt u gebruik maken van deze rechten, neem dan contact op met BLANCHEPORTE: schriftelijk naar PB 30100 – 7700 MOESKROEN, telefonisch op nummer 069/48.01.46 of per e-mail naar dpo@blancheporte.fr. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Ten aanzien van het recht op inzage en bij twijfel over de identiteit van de aanvrager, verzoeken wij u een document voor te leggen dat uw identiteit bewijst.

Indien u na contact te hebben opgenomen van mening bent dat uw “Informatica en privacy” rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunt u ons benaderen via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Cookies:

Deze rubriek “COOKIES” informeert u over de oorsprong en het gebruik van surfgegevens die verwerkt worden bij uw bezoek aan onze site en over uw rechten dienaangaande. Deze rubriek is dus belangrijk voor u omdat u een positieve en open beleving van onze diensten verwacht. Voor ons is hij belangrijk omdat wij nauwkeurig en compleet willen antwoorden op uw vragen over uw bezoek aan onze website.
Daarom kan er tijdens uw bezoek aan onze website informatie over uw surfgedrag op uw toestel (computer, tablet, smartphone enz...) worden opgeslagen in de “Cookies” bestanden die op uw toestel zijn geïnstalleerd. Daarnaast kunnen wij rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatiespecialisten, reclamebureaus) publicitaire ruimte kopen om onze activiteiten en onze aanbiedingen op de websites/apps van derden te promoten door middel van publicitaire content (teksten, illustraties, animaties, video’s enz.) die door deze websites wordt verspreid. NB: alleen de uitgever van een cookie kan de in deze cookie bewaarde informatie lezen of wijzigen.

1) De cookies die wij op onze website plaatsen:

Als u onze website www.blancheporte.be bezoekt, kunnen we verschillende cookies op uw toestel installeren, tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven (zie '7 - Uw mogelijkheden bij cookies). Met die cookies kunnen wij zien welke browser u gebruikt, voor zolang die cookies geldig zijn volgens de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dankzij deze cookies kunnen wij:

 • statistieken opstellen en cijfers verzamelen met betrekking tot uw surffrequentie en gebruik van de verschillende onderdelen op onze website (rubrieken en bekeken content, klikgedrag), het belang en de ergonomie van onze diensten verbeteren;
 • De presentatie van onze website afstemmen op de voorkeursinstellingen van uw toestel (taalkeuze, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, naargelang van de weergave- of leesapparatuur of -software op uw toestel;
 • gegevens bewaren die u in een formulier op onze website heeft ingevuld (voor inschrijving of toegang tot uw account) of voorkeuren die u op onze website heeft opgegeven met betrekking tot producten, diensten of informatie (aangevraagde diensten, inhoud van uw winkelmandje, enz.);
 • u toegang verlenen tot persoonlijke en exclusieve webpagina's, zoals uw account, via inloggegevens of andere gegevens die u ons mogelijk op voorhand heeft toevertrouwd;
 • veiligheidsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld wanneer u gevraagd wordt om na een bepaalde tijd opnieuw in te loggen op een informatie of dienst.

2) Cookies van derden, gericht op de gebruikers van onze website:

Publicitaire content (illustraties, animaties, video’s enz.) die via onze publicitaire ruimtes wordt verspreid, kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden. De uitgifte en het gebruik van cookies door derden worden geregeld door het privacybeleid van deze derden.

Dankzij deze cookies kunnen zij, zolang ze geldig zijn:

 • bijhouden hoe vaak de publicitaire content via onze publicitaire ruimtes wordt weergegeven, de weergegeven boodschappen herkennen, bijhouden hoeveel gebruikers op elke boodschap hebben geklikt, en zodoende berekenen hoeveel zij hierdoor verschuldigd zijn en er statistieken van maken;
 • uw toestel herkennen wanneer u nadien andere websites of diensten bezoekt waarop deze adverteerders of derden eveneens cookies installeren en eventueel deze websites en diensten van derden of de boodschappen die zij publiceren afstemmen op het surfen op uw toestel, wanneer zij dit weten;
 • uw surfgedrag over meerdere toestellen (tablet, computer, smartphone) bijhouden.

Cookies die zijn uitgegeven door de apps van derden, geïntegreerd op onze website:

 • Wij kunnen op onze website computertoepassingen plaatsen van derden waarmee u informatie van onze website kunt delen met anderen, waarmee u anderen kunt aangeven dat u onze website heeft geraadpleegd of waarmee u uw mening over onze diensten en website kunt delen. Dit is in het bijzonder het geval voor knoppen als “Delen” en “Like” op sociale media zoals Facebook. Het sociale netwerk waarvan de knop afkomstig is, kan u via die knop identificeren, ook al heeft u die knop niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
 • Door dit type app-knop kan het betreffende sociale netwerk uw bezoek aan onze website volgen, gewoon door het feit dat uw account van het sociale netwerk geactiveerd is op uw toestel (open sessie) tijdens uw bezoek aan onze website.
 • Wij hebben geen enkele controle over de processen die de sociale media gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website en de Wij verwijzen graag naar het privacybeleid van deze sociale media, waarin u kunt lezen over het mogelijke gebruik, voornamelijk van publicitaire aard, van de surfgegevens die zij kunnen verzamelen door middel van deze app-knoppen. Het privacybeleid moet u met name de mogelijkheid bieden uw keuzes toe te passen ten aanzien van deze sociale media, in het bijzonder bij het instellen van uw accounts op elk van deze netwerken.
 • Om het privacybeleid van de genoemde sociale media te kennen, kunt u de officiële website online raadplegen.

3) Cookies die wij plaatsen op websites waarop onze reclame wordt getoond:

Wanneer u een website/app opent die reclame van Blancheporte toont, dan kan deze reclame een cookie bevatten. Tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven, kan die cookie worden opgeslagen op uw toestel zodat we de browser kunnen herkennen die u op uw toestel gebruikt, voor zolang die cookie geldig is.

Deze cookies worden gebruikt:

 • om bij te houden hoe vaak onze publicitaire content op deze websites van derden wordt weergegeven en geactiveerd, om deze content en deze websites te herkennen en na te gaan hoeveel gebruikers op elke content hebben geklikt;
 • om te berekenen hoeveel we verschuldigd zijn aan de verschillende bedrijven die ons publicitaire diensten bewijzen (communicatiebureau, reclamebureau, site/verspreider van de reclame) en om statistieken op te stellen;
 • om de presentatie van de website waarnaar onze publicitaire content leidt af te stemmen
 • op de voorkeursinstellingen van uw toestel (taalkeuze, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, naargelang van de weergave- of leesapparatuur of -software op uw toestel;
 • volgens de locatiegegevens (lengte- en breedteligging) die wij (of onze dienstverleners) ontvangen van uw toestel, indien u vooraf toestemming heeft gegeven
 • om uw verdere surfgedrag op te volgen vanaf uw toestel bij websites/toepassingen of andere publicitaire boodschappen die onze cookies bevatten.

4) “Flash”© cookies van “Adobe Flash Player”™

“Adobe Flash Player”™ is een informaticatoepassing voor de snelle weergave van dynamische webcontent op basis van de informaticataal “Flash”. Flash (en gelijkaardige toepassingen) bewaart alle parameters en voorkeurs- en gebruiksinstellingen voor webinhoud en gebruikt daarvoor een technologie die erg lijkt op die van cookies. “Adobe Flash Player”™ beheert deze informatie en uw keuzes echter via een andere interface dan die van uw browser. In de mate waarin uw toestel met de Flash-taal ontwikkelde content zou kunnen tonen, stellen wij voor dat u de tools voor het beheer van Flash-cookies gebruikt, die u op de website van Adobe kunt vinden http ://www.adobe.com/be/.

5) Wat is het belang van publicitaire boodschappen die zijn aangepast aan uw surfgedrag?

Wij willen u steeds de meest relevante publicitaire boodschappen tonen. Via cookies kunnen wij meteen bepalen welke boodschap wij op welk toestel tonen, in functie van het recente surfgedrag op een of meerdere websites of toepassingen.

De manier waarop u publicitaire boodschappen te zien krijgt op uw toestel wanneer u een website bezoekt en de middelen die daartoe gebruikt worden, worden vaak bepaald door uw voorkeuren daaromtrent. Ze stellen de adverteerders in staat hun diensten gratis met u te delen. In de eerste plaats wilt u ongetwijfeld publicitaire boodschappen zien die aansluiten bij uw interesses in plaats van reclame die geen enkel belang heeft voor u. Ook de adverteerders willen dat hun publicitaire boodschappen en aanbiedingen getoond worden aan gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in de inhoud ervan.

6) Indien u uw toestel met anderen deelt:

We kunnen niet met zekerheid stellen dat de diensten en publicitaire boodschappen die wij op uw toestel tonen, overeenkomen met uw eigen surfgedrag op dat toestel en niet met dat van een andere gebruiker van datzelfde toestel. Het delen van uw toestel met anderen en de cookie-instellingen van uw browser zijn uw eigen keuze en verantwoordelijkheid.

7) Uw cookie-instellingen:

Voor het beheer van cookies heeft u verschillende mogelijkheden. Elke instelling die u kiest, kan uw surfervaring online beïnvloeden, alsook de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn. U kunt op elk moment de keuze maken om uw wensen ten aanzien van cookies mee te delen en te wijzigen. Dit kan met de hierna beschreven middelen.

De keuzes die uw browser u biedt:

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geregistreerd op uw toestel, of dat ze daarentegen geweigerd worden, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u nauwgezet voorstelt cookies te aanvaarden of weigeren voordat ze op uw toestel geregistreerd kunnen worden. Lees voor meer informatie de rubriek “Cookie-instellingen naargelang de browser die u gebruikt”.

Het aanvaarden van cookies:

De registratie van cookies op een toestel is in hoofdzaak afhankelijk van de wensen van de gebruiker van het toestel, die hij op elk moment en gratis te kennen kan geven of wijzigen dankzij de keuzes die zijn browser biedt. Indien u in uw browserinstellingen de registratie van cookies heeft toegestaan, dan kunnen de cookies op de webpagina’s die u bezoekt tijdelijk worden bewaard op een specifieke plaats op uw toestel. Ze kunnen alleen worden gelezen door de uitgever.

Het weigeren van cookies:

Indien u de registratie op uw toestel van de cookies die wij uitgeven weigert of indien u de cookies wist die wij erop hebben geregistreerd, kunt u een aantal functies niet meer gebruiken, die echter noodzakelijk zijn om bepaalde delen van onze website te zien. Dat is bijvoorbeeld het geval voor webinhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Het geldt ook wanneer wij niet kunnen herkennen, met het oog op de technische compatibiliteit, welke browser uw toestel gebruikt, welke taal en weergave zijn ingesteld of vanuit welk land uw toestel verbinding met het internet lijkt te maken.

In dat geval staan wij niet in voor de gevolgen wanneer onze diensten niet optimaal functioneren nadat u de cookies die nodig zijn voor die optimale werking geweigerd of verwijderd heeft en wij ze dus niet langer kunnen opslaan of lezen.

Hoe kunt u uw voorkeuren instellen in de browser die u gebruikt?

De instellingen voor het beheer van cookies en van uw keuzes zijn voor elke browser anders. Ze staan beschreven in het hulpmenu van uw browser, waar u ook leest hoe u uw wensen wat cookies betreft kunt aanpassen.

Om cookies uit te schakelen:

 • - bij de browser Internet Explorer:
  open het menu 'Extra', ga naar de rubriek 'Internetopties', klik op het tabblad 'Beveiliging', dan op 'Aangepast niveau'.
 • - bij de browser Mozilla:
  Open het menu rechtsboven, ga naar de rubriek 'Opties', klik op het tabblad 'Privacy en Beveiliging' en klik op 'Cookies en websitegegevens blokkeren'.
 • - bij de browser Chrome:
  open het menu rechtsboven en ga naar de rubriek 'Instellingen', klik op het tabblad 'Geavanceerd', ga onder 'Privacy en beveiliging' naar 'Site-instellingen', klik op het tabblad 'Cookies' en schakel 'Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit (u kunt beide schermen sluiten door op het kruisje of op 'Sluiten' te klikken).
 • - bij de browser Safari:
  open het optiemenu, ga naar de rubriek 'voorkeuren', klik op het tabblad 'Privacy' en selecteer onder 'Cookies aanvaarden' 'Nooit'. Sluit vervolgens de rubriek.
 • - Als u een ander toestel gebruikt (smartphone, tablet of andere verbonden toestellen) raden wij u aan het helpmenu van uw browser te raadplegen.

Uw voorkeuren rechtstreeks op de website van de uitgever beheren:

Lengow Lengow plaatst een cookie om de verkopen voor elke vergelijkingssite, partner van blancheporte.be, beter toe te wijzen
Effinity Effinity gebruikt cookies op blancheporte.be die enkel worden geïnstalleerd wanneer u zich op de pagina bevindt die betrekking heeft op de bevestiging van uw bestelling. Het doel van deze cookies is om de bron van uw aankoop te traceren: met name om te weten of deze aankoop is gedaan nadat u op een link of een reclamebanner van een partner heeft geklikt. Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Effinity : https://www.effinity.fr/politique-de-confidentialite/
Meta De hulpmiddelen van Facebook Business zijn technologieën aangeboden door Facebook Inc. en Facebook Ireland Limited die uitgevers en eigenaars van websites, applicatieontwikkelaars en commerciële partners (adverteerders en andere) helpen om Facebook te integreren, hun producten en diensten te begrijpen en te meten, en bestaande en potentiële gebruikers van hun producten en diensten beter te bereiken en van dienst te zijn.
Google Double click DoubleClick Digital Marketing (DDM) is een geïntegreerd reclametechnologieplatform waarmee adverteerders doeltreffender digitale marketingcampagnes met hoge impact kunnen opzetten, beheren en ontwikkelen.
Google Adservices Google Ads maakt het mogelijk om specifieke kenmerken van adverteerders onder de aandacht te brengen, om internetgebruikers te bereiken die naar uw producten of diensten op zoek zijn.
Microsoft Advertising Microsoft Advertising is het platform dat zorgt voor gesponsorde input, ook "advertenties" genoemd, tussen de resultaten van de zoekmachines binnen het volledige Microsoft Search Network.
Target2sell Target2sell is een platform voor websitepersonalisatie. De missie van Target2Sell is om handelaars te helpen de kloof tussen retail en digitaal te overbruggen, door zakelijke oplossingen voor te stellen die elke klant een aangepaste, gepersonaliseerde ervaring op maat kunnen aanbieden.
Commanders Act Beheerder van het platform voor cookiebeheer.
Criteo : Criteo gebruikt cookies om informatie op te slaan over de inhoud die u hebt bekeken op blancheporte.be om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden wanneer u andere sites bezoekt. U kunt ervoor kiezen om dit type reclame uit te schakelen door de volgende pagina te bezoeken : http://www.criteo.com/fr/juridique/charte-de-la-vie-privee-services-criteo

Voorkeuren die u online heeft opgegeven op interprofessionele platformen

Voorkeuren die u online heeft opgegeven op interprofessionele platformen U kunt bijvoorbeeld Youronlinechoices bezoeken, een website die gemaakt is door specialisten in online reclame bij de Europese organisatie EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Daarop kunt u voor de verschillende bedrijven die samenwerken met het platform aangeven of u hun cookies weigert of aanvaardt. Die cookies gebruiken ze om de publicitaire boodschappen die mogelijk op uw toestel verschijnen te personaliseren http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren.
Dit Europese platform wordt gebruikt door honderden bedrijven die zich specialiseren in online reclame en biedt u zo een gecentraliseerde interface waarop u cookies kunt aanvaarden of weigeren die kunnen worden gebruikt om mogelijke publicitaire boodschappen aan de navigatie-instellingen van uw toestel aan te passen.

NB: het weigeren van alle cookies zal er niet voor zorgen dat u geen enkele reclame meer zal zien op de webpagina's die u bezoekt. U blokkeert enkel de toepassingen die gebruikt worden om reclame aan uw interesses aan te passen.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtspraak

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Blancheporte en de Koper worden geregeld door het Belgisch recht.

Voor alle klachten met betrekking tot een bestelling dient de consument zich in eerste instantie te wenden tot Blancheporte CIVAD. Dit kan schriftelijk op het volgende adres: Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN of telefonisch op nr. 069/48.01.47 of via het contactformulier.

Oudere versies van de algemene verkoopsvoorwaarden: