Deco Restyling
STEM VOOR UW
FAVORIETE
MAKE-OVER! Ik stem! >

Toekenningsvoorwaarden

Super pot waarde 5 000 €

(1) TOEKENNINGSVOORWAARDEN. Van 18/08/19 tot 29/02/20, organiseert Blancheporte een nieuwe grote actie genaamd “5000 euro te winnen” om haar klanten te belonen. Iedereen die dit document heeft ontvangen en een bestelling doorgeeft mag gratis aan deze actie meedoen. De deelname kan echter geweigerd worden indien vorige aankopen niet betaald zijn of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van alle deelnemers en naargelang de geplaatste bestellingen, ontvangt de klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet bij Blancheporte tussen 28/02/19 en 29/02/20, een bedrag van 5000 euro op haar rekening, dat zij vrij kan besteden voor de doeleinden van haar keuze. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant met de meeste anciënniteit. Bij een nieuwe ex aequo zal de klant die in totaal voor het hoogste bedrag heeft besteld, als winnares worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze modaliteiten is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Met uw deelname geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 5000 euro. De begunstigde personen geven Blancheporte toestemming hun naam en adres voor publicitaire doeleinden te publiceren. De naam van de begunstigde zal na 2 maanden, te rekenen vanaf 29/02/20, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op schriftelijk verzoek worden toegezonden. De winnares zal rechtstreeks geïnformeerd worden door Blancheporte.

1 200 € te winnen

(1 TOEKENNINGSVOORWAARDEN. Van 03/09/19 tot 29/02/20 organiseert Blancheporte een nieuwe actie “Honderden euro’s voor alle winnaars” om haar klanten te belonen. Iedereen die dit document heeft ontvangen en een bestelling plaatst, mag gratis aan deze actie meedoen. De deelname kan echter worden geweigerd indien vorige aankopen niet werden betaald of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van alle deelnemers en naargelang de geplaatste bestellingen, ontvangen de 6 klanten die het grootste aantal punten hebben verzameld naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet gerealiseerd bij Blancheporte tussen 09/09/18 en 29/02/20, minimum 100 euro en maximum 300 euro. De lijst met te winnen prijzen is als volgt: 2 sommen van 100 euro, 2 sommen van 200 euro en 2 sommen van 300 euro, of 1200 euro in totaal. Bij een gelijke stand zal de geldsom worden toegekend aan de klant met de meeste anciënniteit. Bij een nieuwe ex aequo zal de klant die in totaal voor het hoogste bedrag bestelde, als winnaar worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze modaliteiten is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Met uw deelname geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor de geldsommen. De begunstigden geven Blancheporte de toestemming om hun naam en adres te publiceren voor publicitaire doeleinden. De lijst van begunstigde klanten zal na 2 maand te rekenen vanaf 29/02/20, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn op schriftelijk verzoek. De winnaar zal rechtstreeks door Blancheporte op de hoogte worden gebracht.

X