Onze nieuwe actie zal 2 personen gelukkig maken!

(1) TOEKENNINGSMODALITEITEN. Van 30/07/18 tot 31/07/19 organiseert Blancheporte een nieuwe grote actie genaamd “Een prijs om te delen” om zijn klanten te belonen. Iedereen die dit document heeft ontvangen en een bestelling doorgeeft mag gratis aan deze actie meedoen. Ze kan echter geweigerd worden indien vorige aankopen niet betaald zijn of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van de deelnemers en naargelang de uitgevoerde bestellingen, ontvangt de klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet bij Blancheporte tussen 30/07/17 en 31/07/19, het bedrag van 5.000 euro. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant met de langste anciënniteit. Bij een nieuwe gelijke stand zal de klant die in totaal de grootste bestelling heeft gedaan als winna(a)r(es) worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze modaliteiten is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. De klant die als begunstigde wordt aangeduid, meldt aan Blancheporte de identiteit van de volwassen fysieke persoon (die niet de echtgen(o)ot(e), samenwonende partner, levensgezel(lin) mag zijn) of de liefdadigheidsinstelling aan wie zij het bedrag van 1.500 euro wenst te schenken. Blancheporte neemt vervolgens contact op met deze persoon of vereniging. In onze handelsdocumenten kan de actie in verschillende vormen worden voorgesteld. De actie kan ook worden doorgegeven op internet en de sociale netwerken waarop Blancheporte aanwezig is. Deelname aan deze actie impliceert dat de begunstigde en de persoon van zijn/haar keuze dit reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 5000 euro. De begunstigde en de persoon van zijn/haar keuze geven Blancheporte toestemming hun naam en adres voor publicitaire doeleinden te publiceren. Hun namen zullen op schriftelijk verzoek 2 maanden na 31/07/19, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn. De begunstigde klant zal rechtstreeks bericht ontvangen van Blancheporte.
(2) Met uitzondering van de echtgen(o)ot(e), samenwonende partner, levensgezel(lin).

Blancheporte schenkt u uw najaarsgarderobe*!

* TOEKENNINGSVOORWAARDEN. Van 2/07/18 tot 31/07/19 organiseert Blancheporte een nieuwe grote actie «Winnende klant» om zijn klanten te belonen. Iedereen die dit document heeft ontvangen en een bestelling doorgeeft, mag gratis aan de actie meedoen. Ze kan echter geweigerd worden indien vorige aankopen niet betaald zijn of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van de deelnemers en naargelang de uitgevoerde bestellingen, ontvangt de klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet bij Blancheporte tussen 2/07/17 en 31/07/19, een bedrag van 1200 euro op haar rekening, dat zij vrij kan besteden voor de doeleinden van haar keuze. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant met de meeste anciënniteit. Bij een nieuwe gelijke stand zal de klant die in totaal voor het hoogste bedrag heeft besteld, als winnares worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze voorwaarden is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Met uw deelname geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 1200 euro. De begunstigde personen geven Blancheporte toestemming hun naam en adres voor publicitaire doeleinden te publiceren. De naam van de begunstigde zal 2 maanden na 31/07/19, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op schriftelijk verzoek worden toegezonden. De winnares zal rechtstreeks geïnformeerd worden door Blancheporte.

X