10.000€ te winnen

10.000€te winnen

*Reglement: Van 01/01/21 tot 31/12/21, organiseert Blancheporte een nieuwe grote actie “10.000 euro te winnen” om haar klanten te belonen. Iedereen die dit document heeft ontvangen en een bestelling plaatst, mag gratis aan deze actie deelnemen. De deelname kan echter worden geweigerd indien vorige aankopen niet betaald werden of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van alle deelnemers en naargelang de geplaatste bestellingen, ontvangt de klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet gerealiseerd bij Blancheporte tussen 01/01/20 en 31/12/21, een bedrag van 10.000 euro op haar rekening om vrij te besteden. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant met de meeste anciënniteit. Bij een nieuwe ex aequo zal de klant die in totaal voor het hoogste bedrag heeft besteld, als winnares worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze voorwaarden is voorzien, zal worden behandeld door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Met uw deelname geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 10.000 euro. De begunstigden geven Blancheporte toestemming hun naam en adres te publiceren voor publicitaire doeleinden. De naam van de begunstigde klant zal na 2 maanden, te rekenen vanaf 31/12/21 de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op schriftelijk verzoek worden toegezonden. De winnares zal rechtstreeks door Blancheporte op de hoogte worden gebracht.

X