landing

Op het moment van uw bestelling, uw deelname automatisch geregistreerd worden

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Blancheporte organiseert een nieuwe actie genaamd « Winnende klant » om zijn klanten te belonen. Iedereen die een bestelling doorgeeft tussen 26/06/17 en 1/07/18, mag gratis aan deze actie deelnemen. Ze kan echter geweigerd worden indien vorige aankopen niet betaald zijn of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van de gedane bestellingen ontvangt de klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet bij Blancheporte tussen 20/06/16 en 30/06/18, het bedrag van 5 000 euro. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant die tussen 20/06/16 en 30/06/18 als eerste een bestelling heeft gedaan. Bij een nieuwe ex œquo zal de klant die in totaal voor het hoogste bedrag heeft besteld, als winnares worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze voorwaarden is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussé́e de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Met uw deelname aan deze actie geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 5 000 euro. De begunstigde personen geven Blancheporte toestemming hun naam en adres voor publicitaire doeleinden te publiceren. De lijst van de begunstigden zal 2 maanden na 1/07/18, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op schriftelijk verzoek worden toegezonden. De winnares zal rechtstreeks geïnformeerd worden door Blancheporte.

X