5000€ OFFERTS

TOEKENNINGSMODALITEITEN. Van 5/01/15 tot 30/01/16 organiseert Blancheporte ter gelegenheid van zijn 20e verjaardag een grote "Speciale Verjaardagsactie" om zijn klanten te belonen. Iedereen die dit bericht heeft ontvangen, kan aan de actie deelnemen. De deelname is gratis. Ze kan echter geweigerd worden indien vorige aankopen niet betaald zijn of indien Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Van de deelnemers ontvangt de eerste klant die het grootste aantal punten heeft verzameld, naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per euro omzet bij de bedrijven van de groep (Blancheporte, 3 Suisses en/of Wonder boetiek) tussen 5/01/13 en 30/01/16, het bedrag van 5000 euro. Bij een gelijke stand zal het bedrag worden toegekend aan de klant die tussen 5/01/13 en 30/01/16 als eerste een bestelling heeft gedaan. Bij een nieuwe gelijke stand zal de klant die de grootste bestelling heeft gedaan als winnares worden aangeduid. Elke hypothese die niet in deze modaliteiten is voorzien, zal behandeld worden door de gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens beslissingen geen beroep mogelijk is. Alle andere klanten die hun aanvraag inzenden, zullen een troostprijs ontvangen (ter waarde van ongeveer 1 euro), die bij hun bestelling zal worden gevoegd. Met uw deelname geeft u te kennen dit reglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De begunstigden van de afgelopen 3 jaar komen niet in aanmerking voor het bedrag van 5000 euro. De begunstigde personen geven Blancheporte toestemming hun naam en adres voor publicitaire doeleinden te publiceren. De lijst van begunstigden zal 2 maanden na 30/01/2016, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op schriftelijk verzoek worden toegezonden.

X