Tombolareglement

Tombolareglement

1. De VZW "Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale (WSM)" organiseert een tombola op basis van de toestemming die is verleend bij K.B. Nr III/42/5873/14 voor het jaar 2015/2016 met de oog op de steun aan ontwikkelingsprojecten in de derde wereld.

2. Tot de nummers die deelnemen aan de tombola behoren de winnende nummers die persoonlijk door Blancheporte aan de begunstigden van zijn publicitaire documenten zijn toegekend volgens de daarin vermelde voorwaarden. De winstkansen zijn absoluut onafhankelijk van het feit of de deelnemer al dan niet heeft besteld om zijn deelname te valideren.

3. De geselecteerde personen die hun deelname aan de tombola aan Blancheporte valideren voor de aangegeven datum (het poststempel geldt als bewijs) kunnen de gewonnen prijs ontvangen door middel van hun tombolanummer.

4. De trekking van deze tombola is verricht met de medewerking van Mr. Van Backlé, Gerechtsdeurwaarder te Asse, op 24 juni 2015. Deze houdt de lijst met winnende nummers geheim tot de afsluitingsdatum, zijnde 30/06/2016.

5. Indien de waarde van een tombolaprijs, die wordt gepresenteerd in een van onze publicitaire documenten, lager is dan de waarde van de in dit reglement vermelde overeenstemmende prijs, dan heeft de winnaar recht op een prijs die overeenstemt met de in dit reglement vermelde waarde.

6. De deelnemers worden, indien zij een prijs winnen bij de trekking van de Tombola "Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale (WSM)", uiterlijk 15 dagen voor de definitieve verwerking van de antwoorden verwittigd. De afsluiting vindt plaats in de loop van de maand juli 2016.

7. De prijzenpot van de Tombola "Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale (WSM)" bevat 12 prijzen, die als volgt verdeeld zijn: 1e prijs: een set ter waarde van 1500 €; 2e prijs: een set ter waarde van 1000€; 3e prijs: een set ter waarde van 750€; 4e prijs: een set ter waarde van 450€; 5e prijs: een set ter waarde van 300€; 6e en 7e prijs: een set ter waarde van 250€; 8e t/m 12e prijs: een set ter waarde van 100€. De totale handelswaarde van de prijzen bedraagt dus 5000€.

8. De winnaars geven Blancheporte toestemming hun naam, adres en foto, alsmede een foto van hun prijs, te publiceren voor alle publicitaire doeleinden.

9. De lijst met de winnende nummers zal na de afsluiting van de actie gezonden worden aan iedereen die daartoe een schriftelijk verzoek richt aan TOMBOLA W.S.M./Blancheporte - PB 30100 - 7700 Moeskroen (voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop bijvoegen voor de toezending).

10. In alle niet bij dit reglement voorziene gevallen zal de Deurwaarder een beslissing nemen, waartegen geen beroep mogelijk is.

11. Deelname aan de Tombola betekent dat u zich akkoord verklaart met dit reglement.

Diegenen die niet langer publiciteitsdrukwerk willen ontvangen, worden verzocht dit schriftelijk mede te delen aan Blancheporte - PB 30100 - 7700 Moeskroen.

X