Persoonsgegevens en cookies

Wanneer u aankopen doet bij Blancheporte, onze catalogi wenst te ontvangen of zich inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie waarmee wij u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens. Het gaat hierbij om uw persoonsgegevens. Met deze rubriek willen wij u informeren over de manier waarop wij uw gegevens verwerken en de veiligheidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

1) Waarom verzamelt Blancheporte uw gegevens?

Blancheporte heeft als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens nodig. Na computerverwerking gebruiken we die namelijk om uw bestelling af te handelen:

 • - registratie, opvolging en levering;
 • - registratie en beveiliging van uw betaling, invordering van onbetaalde bedragen;
 • - gepersonaliseerde toegang tot onze klantendienst via telefoon.
Blancheporte verwerkt uw gegevens om zo het product te kunnen leveren dat u heeft besteld.

Wanneer u uw bestelling plaatst, kunnen wij bovendien controleren hoe vaak u gegevens doorgeeft en welke betaalmiddelen u gebruikt.
Die geautomatiseerde gegevensverwerking staat ons toe uw transacties te analyseren, zodat we fraude kunnen tegengaan en u beschermen bij verlies of diefstal van uw bankkaart.

De informatie en persoonsgegevens die u doorgeeft, worden ook ingezet voor prospectie, commercieel beheer en marketing:

 • - catalogi en commerciële aanbiedingen te versturen (tenzij u dat geweigerd heeft), via e-mail, sms, post en commerciële aanbiedingen online;
 • - statistieken en cijfers te verzamelen over hoe vaak u onze website bezoekt;
 • - het mogelijk te maken onze producten op social media te delen en mee te doen aan spelletjes en wedstrijden;
 • - onze databanken te normaliseren, uit te breiden en te dedupliceren;
 • - uw contactgegevens met onze commerciële partners te delen (tenzij u dat geweigerd heeft).
Die informatie wordt verwerkt binnen ons rechtvaardige belang om onze activiteit te ontplooien en u zo goed mogelijk ten dienste te staan. Wanneer de wet dat vereist, vragen wij op voorhand uw toestemming, bijvoorbeeld als wij u graag commerciële berichten willen opsturen via elektronische communicatiekanalen. Wij houden dan rekening met uw toestemming bij het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming op elk moment en steeds kosteloos intrekken, zonder dat u daarbij de tot dan uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens beïnvloedt.

In registratieformulieren zullen we steeds aangeven welke gegevens verplicht zijn. Zonder die gegevens kunnen wij uw bestelling of aanvraag namelijk onmogelijk behandelen.

2) Met wie deelt Blancheporte uw gegevens?

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan bevoegde personen binnen Blancheporte, aan onze dienstverleners en aan verwerkers die namens Blancheporte handelen en daarbij onze instructies opvolgen bij de volgende handelingen: beheer van de telefoongesprekken, opname van uw bestelling, voorbereiding, opvolging en verzending van pakjes, beveiliging van uw betaling, verzending en verspreiding van brieven.
Daarnaast worden ze doorgegeven aan partners van Blancheporte die de gegevens in eigen naam verwerken: banken, kredietinstellingen of commerciële partners (met name marketing- en reclamebureaus). Ten slotte kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met sociale netwerken via hun deelknoppen.
Bij telefoongesprekken kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden in Tunesië. Die verwerking wordt nauwgezet geregeld door modelcontractbepalingen en voldoet aan de nodige veiligheids- en vertrouwelijkheidsgaranties.

3) Hoe zorgt Blancheporte ervoor dat uw gegevens veilig worden verwerkt?

Blancheporte neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en informatie over u te waarborgen.
We hebben veiligheidsprocedures opgezet die zowel het interne bestandbeheer, de bescherming van ons computersysteem en de elektronische communicatiediensten regelen, als de overdracht naar onze dienstverleners en partners.
Bij doorgifte beschermen wij uw persoonsgegevens met SSL-software (Secure Sockets Layer Software), die de door u opgegeven informatie versleutelt voor ze wordt verzonden.
Omwille van onze veiligheidsprocedures kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen alvorens wij informatie met u delen over uw persoonsgegevens.
Wij zien er ook op toe dan onze dienstverleners en commerciële partners de nodige stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen.
Van uw kant is het belangrijk dat u ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer verhindert. Als u uw computer met anderen deelt, moet u zich steeds uitloggen na elke sessie.

4) Hoelang bewaart Blancheporte uw gegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste bestelling bij om aan wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om de diensten en de informatie die wij u aanbieden te verbeteren en te personaliseren, tenzij u dat heeft geweigerd.
Als u nooit een bestelling heeft geplaatst, worden de gegevens die wij over u hebben (naar aanleiding van een catalogusaanvraag, een inschrijving op onze nieuwsbrief...) niet langer dan 3 jaar bewaard.

5) Welke mogelijkheden en rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Naargelang uw voorkeuren, kunt u zich inschrijven op de commerciële aanbiedingen van Blancheporte of van andere bedrijven, instellingen of commerciële partners.
Als u dergelijke aanbiedingen niet wilt ontvangen, kunt u ons daarvan telefonisch of per post op de hoogte brengen. U kunt ook naar uw account op blancheporte.be gaan en de daarvoor voorziene vakjes aanklikken. Die vakjes vindt u ook terug op onze papieren bestelbonnen of in onze e-mails, bij de rubriek 'Hulp en contact'.
Om beter op uw vragen te kunnen antwoorden, kan de consulent(e) als u belt uw persoonlijk dossier rechtstreeks opvragen via uw telefoonnummer, dat u met ons heeft gedeeld. Dat nummer verschijnt tijdelijk op werkplek. Om daarnaast de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen, kunnen sommige telefoongesprekken worden opgenomen. Als u dat niet wenst, kunt u dat bij het begin van het gesprek aangeven.
Als u niet opgebeld wilt worden door bedrijven waarvan u geen klant bent, kunt u zich inschrijven op https://www.dncm.be/fr/
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht van inzage, rectificatie en schrapping van de gegevens en recht van verzet tegen de verwerking ervan. U kunt ons ook vragen de informatie die u met ons gedeeld heeft, over te dragen en u kunt aangeven wat er bij overlijden moet gebeuren met uw gegevens.
Om gebruik te maken van die rechten, kunt u een brief schrijven naar Blancheporte, Klantendienst, BP 30100 - 7700 Moeskroen. In die brief vermeldt u uw naam, voornaam, adres en klantennummer, als u er een heeft, zodat uw brief correct verwerkt kan worden. U kunt er ook voor kiezen de DPO per mail te contacteren.Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen.
Om er zeker van te zijn dat de verordening correct wordt nageleefd, heeft Blancheporte een functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer' of DPO) aangesteld die u op het volgende adres kunt contacteren: dpo@blancheporte.fr of Blancheporte, Dienst DPO, 59971 Tourcoing Cedex
U kunt met uw vragen ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl)

Cookies

In de rubriek 'Cookies' geven we meer uitleg bij de afkomst en het gebruik van surfgegevens die worden verwerkt zodra u onze website bezoekt en bij uw rechten daaromtrent.
Deze rubriek bevat dus belangrijke informatie voor u, die rekent op een positieve ervaring in alle vertrouwen met onze diensten, en voor ons, die correct en volledig willen antwoorden op uw vragen over uw bezoek aan onze website en die rekening willen houden met uw wensen.
Wanneer u onze website raadpleegt, wordt er namelijk informatie over uw surfgedrag vanaf uw toestel (computer, tablet, smartphone, enz.) opgeslagen via cookie-bestanden, die op uw toestel worden geïnstalleerd. Daarnaast kunnen wij ook rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatie- en reclamebureaus) reclameruimte opkopen om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op websites/toepassingen van derden. Dat gebeurt dan via reclame (tekst, graphics, animaties, video's, enz.) op die websites. Enkel de verzender van een cookie kan er de inhoud van lezen of aanpassen.

1) De cookies die wij vanuit onze website verzenden

Als u onze website www.blancheporte.be bezoekt, kunnen we verschillende cookies op uw toestel installeren, tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven (zie '7 - Uw mogelijkheden bij cookies). Met die cookies kunnen wij zien welke browser u gebruikt, voor zolang die cookies geldig zijn (tot 13 maanden volgens de Franse gegevensbeschermingsautoriteit).
Met die cookies kunnen wij:

 • • statistieken opstellen en cijfers verzamelen met betrekking tot uw surffrequentie en gebruik van de verschillende onderdelen op onze website (rubrieken en bekeken content, klikgedrag), het belang en de ergonomie van onze diensten verbeteren;
 • • De weergave van onze website aanpassen volgens de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, beeldresolutie, besturingssysteem, enz.) wanneer u onze website bezoekt, rekening houdend met de rendering- en verwerkingssoftware die op uw toestel zijn geïnstalleerd;
 • • gegevens bewaren die u in een formulier op onze website heeft ingevuld (voor inschrijving of toegang tot uw account) of voorkeuren die u op onze website heeft opgegeven met betrekking tot producten, diensten of informatie (aangevraagde diensten, inhoud van uw winkelmandje, enz.);
 • • u toegang verlenen tot persoonlijke en exclusieve webpagina's, zoals uw account, via inloggegevens of andere gegevens die u ons mogelijk op voorhand heeft toevertrouwd;
 • • veiligheidsmaatregelen treffen, zoals de vraag om u opnieuw in te loggen op een bepaalde webpagina of voor een bepaalde dienst als u enige tijd afwezig bent geweest.

2) Cookies die derden installeren bij gebruikers van onze website

De reclame (graphics, animaties, video's, enz.) die wij op onze reclameruimte publiceren, kunnen cookies bevatten van derden.
Het versturen en gebruiken van cookies door derden wordt geregeld door het beleid rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat die derden naleven.
Voor zolang de cookies geldig zijn, kunnen derden ermee:

 • • bijhouden hoe vaak hun reclamecampagne op onze reclameruimte is verschenen, welke reclame er op die manier verscheen en hoeveel gebruikers op welke reclame hebben geklikt, om zo het bedrag te berekenen dat ze ons verschuldigd zijn en om statistieken op te stellen;
 • • uw toestel herkennen wanneer u op een later moment een andere website of dienst bekijkt waarop die adverteerders of derden ook cookies plaatsen en, desgevallend, hun keuze voor die websites of diensten of de reclame die de derden verdelen aanpassen aan het surfgedrag van uw toestel;
 • • uw surfgedrag over meerdere toestellen (tablet, computer, smartphone) bijhouden.
Wat de cookies betreft die via toepassingen van derden op onze website worden verspreid:
Wij kunnen op onze website computertoepassingen plaatsen van derden waarmee u informatie van onze website kunt delen met anderen, waarmee u anderen kunt aangeven dat u onze website heeft geraadpleegd of waarmee u uw mening over onze diensten en website kunt delen. Denk daarbij aan de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk', die u verbinden met sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, enz.

Het sociale netwerk waarvan de knop afkomstig is, kan u via die knop identificeren, ook al heeft u die knop niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

Via zo'n knop kunnen sociale netwerken uw surfgedrag op onze website opvolgen, op voorwaarde dat u met uw toestel ingelogd was op het sociale netwerk (actieve sessie) op het moment dat u onze website bezocht.

Wij hebben geen inspraak in de manier waarop sociale netwerken informatie over uw surfgedrag op onze website verzamelen of in de persoonsgegevens die ze zo verzamelen.

Wij raden u aan om het privacybeleid van de desbetreffende sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen voor welke (reclame)doeleinden ze de surfgegevens gebruiken die ze via hun knoppen verzamelen. Hun privacybeleid moet met name rekening houden met uw voorkeuren rond die sociale netwerken door u onder andere toe te staan uw accountinstellingen per sociaal netwerk aan te passen.

3) Cookies die wij op andere websites plaatsen die reclame van ons tonen

Als u een website/toepassing bezoekt waarop reclame van Blancheporte staat, kan die reclame een cookie bevatten. Tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven, kan die cookie worden opgeslagen op uw toestel zodat we de browser kunnen herkennen die u op uw toestel gebruikt, voor zolang die cookie geldig is.
Die cookies worden gebruikt om:

 • • bij te houden hoe vaak onze reclame op websites van derden vertoond en bekeken is, welke reclame bekeken werd en hoeveel gebruikers erop hebben geklikt;
 • • te berekenen hoeveel we verschuldigd zijn aan de verschillende bedrijven die ons publicitaire diensten bewijzen (communicatiebureau, reclamebureau, site/verspreider van de reclame) en om statistieken op te stellen;
 • • de weergave van de website waarnaar onze reclame leidt aan te passen volgens:
 • • de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, beeldresolutie, besturingssysteem, enz.) wanneer u onze website bezoekt, rekening houdend met de rendering- en verwerkingssoftware die op uw toestel zijn geïnstalleerd;
 • • de lokalisatiegegevens (lengtegraad en breedtegraad) die wij (of onze dienstverleners) via uw toestel ontvangen, mits voorafgaand akkoord van u;
 • • uw verdere surfgedrag op te volgen vanaf uw toestel bij websites/toepassingen of andere publicitaire boodschappen die onze cookies bevatten.

4) 'Flash©'-cookies van 'Adobe Flash Player™'

'Adobe Flash Player™' is een computertoepassing waarmee dynamische webinhoud makkelijk kan worden weergegeven via de programmeertaal 'Flash'. Flash (en gelijkaardige toepassingen) bewaart alle parameters en voorkeurs- en gebruiksinstellingen voor webinhoud en gebruikt daarvoor een technologie die erg lijkt op die van cookies. 'Adobe Flash Player™' houdt die informatie en uw voorkeuren bij op een andere interface dan die van uw browser.
Als uw toestel inhouden kan weergeven die met de programmeertaal Flash zijn ontwikkeld, raden wij u aan om uw Flash-cookies rechtstreeks te beheren op de website van Adobe: https://www.adobe.com/nl/

5) Wat is het belang van publicitaire boodschappen die zijn aangepast aan mijn surfgedrag?

Wij willen u steeds de meest relevante publicitaire boodschappen tonen. Via cookies kunnen wij meteen bepalen welke boodschap wij op welk toestel tonen, in functie van het recente surfgedrag op een of meerdere websites of toepassingen.
De manier waarop u publicitaire boodschappen te zien krijgt op uw toestel wanneer u een website bezoekt en de middelen die daartoe gebruikt worden, worden vaak bepaald door uw voorkeuren daaromtrent. Ze stellen de adverteerders in staat hun diensten gratis met u te delen. In de eerste plaats wilt u ongetwijfeld publicitaire boodschappen zien die aansluiten bij uw interesses in plaats van reclame die geen enkel belang heeft voor u. Ook de adverteerders willen dat hun publicitaire boodschappen en aanbiedingen getoond worden aan gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in de inhoud ervan.

6) Als u uw toestel met andere gebruikers deelt:

We kunnen niet met zekerheid stellen dat de diensten en publicitaire boodschappen die wij op uw toestel tonen, overeenkomen met uw eigen surfgedrag op dat toestel en niet met dat van een andere gebruiker van datzelfde toestel.
Het is echter helemaal aan u om te bepalen of u uw toestel deelt met anderen en welke cookie-instellingen er daarbij worden gekozen voor uw browser.

7) Uw mogelijkheden bij cookies

U kunt cookies op verschillende manieren beheren. Elke instelling die u kiest, kan uw surfervaring online beïnvloeden, alsook de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn.
U kunt op elk moment uw voorkeuren omtrent cookies aanpassen door de hieronder beschreven stappen te volgen:

• Voorkeuren die u in uw browser kunt instellen:
U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies bewaard worden op uw toestel of dat ze, integendeel, systematisch of afhankelijk van de uitgever worden geweigerd. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat er u nog voor een cookie wordt opgeslagen steeds wordt gevraagd of u die cookie wilt aanvaarden of weigeren. Lees voor meer informatie hierover de rubriek "Hoe kunt u uw voorkeuren instellen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?"
Instemmen met cookies:
Of een cookie al dan niet wordt opgeslagen op een toestel, hangt af van de voorkeur van de gebruiker van dat toestel. De gebruiker kan die voorkeur op elk moment gratis instellen en aanpassen door het keuzemenu te overlopen dat elke browser aanbiedt.
Als u uw browser toestaat cookies op te slaan op uw toestel, worden de cookies van de verschillende webpagina's- en inhouden die u bezoekt tijdelijk bewaard in een speciale map op uw toestel. De cookies kunnen enkel worden gelezen door hun uitgever.
Cookies weigeren:
Als u de cookies die wij versturen niet wilt bewaren of als u onze opgeslagen cookies van uw toestel verwijdert, kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van functies die u toegang verlenen tot bepaalde delen van onze website. Dat is bijvoorbeeld het geval voor webinhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Hetzelfde gebeurt wanneer wij onze website niet technisch kunnen aanpassen aan uw browser omdat wij die niet langer kunnen herkennen, noch de instellingen rond taal, weergave of het land waarin uw browser met internet is verbonden.
In dat geval staan wij niet in voor de gevolgen wanneer onze diensten niet optimaal functioneren nadat u de cookies die nodig zijn voor die optimale werking geweigerd of verwijderd heeft en wij ze dus niet langer kunnen opslaan of lezen.
Hoe kunt u uw voorkeuren instellen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Afhankelijk van de browser die u gebruikt, beheert u uw cookies en voorkeuren op een andere manier. Voor meer informatie kunt u het helpmenu van uw browser raadplegen, waarin staat uitgelegd hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen.

Cookies uitschakelen:

 • • bij de browser Internet Explorer:
  open het menu 'Extra', ga naar de rubriek 'Internetopties', klik op het tabblad 'Beveiliging', dan op 'Aangepast niveau'
 • • bij de browser Mozilla:
  open het menu rechtsboven, ga naar de rubriek 'Opties', klik op het tabblad 'Privacy en Beveiliging' en klik op 'Cookies en websitegegevens blokkeren'.
 • • bij de browser Chrome:
  open het menu rechtsboven en ga naar de rubriek 'Meer instellingen', klik op het tabblad 'Geavanceerd', ga onder 'Privacy en beveiliging' naar 'Instellingen voor content', klik op het tabblad 'Cookies' en schakel 'Indirecte cookies blokkeren' in (u kunt beide schermen sluiten door op het kruisje of op 'Sluiten' te klikken).
 • • bij de browser Safari:
  open het optiemenu, ga naar de rubriek 'voorkeuren', klik op het tabblad 'Privacy' en selecteer onder 'Cookies aanvaarden' 'Nooit'. Sluit vervolgens de rubriek.
 • • Als u een ander toestel gebruikt (smartphone, tablet of andere verbonden toestellen) raden wij u aan het helpmenu van uw browser te raadplegen.
 • • Uw voorkeuren rechtstreeks op de website van de uitgever beheren

Effinity Effinity maakt op blancheporte.be gebruik van cookies die alleen worden geïnstalleerd wanneer u zich op de pagina bevindt die betrekking heeft op de bevestiging van uw bestelling. Het doel van deze cookies is om de bron van uw aankoop te achterhalen, vooral om te weten te komen of deze aankoop tot stand is gekomen nadat u op een link of banneradvertentie van een affiliatepartner heeft geklikt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Effinity kan u terecht op: https://www.effiliation.com/en/privacy-policy/
Lengow Lengow laat cookies achter om beter te bepalen welke vergelijkende partner van blancheporte.be verantwoordelijk is voor welke verkoop.
AB Tasty AOm u beter van dienst te zijn, voeren wij via AB Tasty A/B-testen uit wanneer u onze website bezoekt. AB Tasty verzamelt statistische frequentiegegevens. Het gaat daarbij om verbindingsgegevens die bijvoorbeeld informatie bevatten over de gebruikte browser, het aantal bezochte pagina's, het aantal bezoeken, de volgorde waarin de surfer pagina's bezoekt, hoe lang een website of pagina wordt bekeken, wat er in het winkelmandje wordt geplaatst of verwijderd, enz.
AB Tasty verzamelt daarbij geen primaire persoonsgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres, ...) wanneer ze hun diensten via hun toepassingen uitvoeren.
De toepassingen van AB Tasty verzamelen slechts twee soorten secundaire gegevens (gegevens die in sommige gevallen mogelijk verbonden kunnen worden aan een individu): cookies en het IP-adres.

Door onze website te bezoeken, stemt u in met dergelijke toepassingen. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u terecht bij het privacybeleid van AB Tasty. Wij raden u aan de daarin beschreven richtlijnen op te volgen: https://www.abtasty.com/fr/mentions-legales/

Voorkeuren die u online heeft opgegeven op interprofessionele platformen
U kunt bijvoorbeeld Youronlinechoices bezoeken, een website die gemaakt is door specialisten in online reclame bij de Europese organisatie EDAA (European Digital Advertising Alliance).
Daarop kunt u voor de verschillende bedrijven die samenwerken met het platform aangeven of u hun cookies weigert of aanvaardt. Die cookies gebruiken ze om de publicitaire boodschappen die mogelijk op uw toestel verschijnen te personaliseren. http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
Dit Europese platform verzamelt honderden bedrijven die zich specialiseren in online reclame en biedt u zo een gecentraliseerde interface waarop u cookies kunt aanvaarden of weigeren die kunnen worden gebruikt om mogelijke publicitaire boodschappen aan de navigatie-instellingen van uw toestel aan te passen.
Merk op dat alle cookies weigeren er niet voor zal zorgen dat u geen enkele reclame meer zal zien op de webpagina's die u bezoekt. U blokkeert enkel de toepassingen die gebruikt worden om reclame aan uw interesses aan te passen.

X