Document sans nom

De Blancheporte verbintenissen
Persoonlijke levenssfeer

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door CIVAD, SASU naar Frans recht met kapitaal van 20 000 008€, 22, rue de la Blanche Porte 59200 Tourcoing, France - RCS nr 321.008.013 Lille Métropole. TVA -BE 0640 824 263, Verantwoordelijke voor deze verwerking, heeft als doelgerichtheid de aanvaarding en de verwerking van uw bestelling, de toekenning van kredieten, de verwezenlijking van statistieken en testen, het globale beheer van de relatie met de klanten, met inbegrip voor commerciÎle en promotionele doeleinden van de producten en diensten van de bedrijven die deel uitmaken van de groep 3 Suisses International en zijn handelspartners.

U heeft op elk moment toegang tot deze gegevens en u kan de rechtzetting ervan aanvragen, door een brief te schrijven (Blancheporte - BP 30100, 7700 MOESKROEN), vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

Alle persoonsgegevens die u aanbelangen kunnen voor direct marketing doeleinden worden doorgegeven aan partners van SASU Blancheporte. U kan zich op elk moment verzetten tegen de communicatie van deze gegevens door een brief of e-mail te sturen met de volgende vermelding: " Ik verzet me tegen de mededeling van mijn persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden ". Als u enkel onze catalogi wenst te ontvangen (d.w.z. zonder geschenkaanbiedingen, noch spelen, noch kortingen) of als u onze documenten niet meer wenst te ontvangen, volstaat het dit te melden aan Blancheporte - BP 30100, 7700 MOUSCRON.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat, 139, 1000 BRUSSEL.

Sommige telefoongesprekken die u met onze telefoonconsulentes had, worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van onze service te verbeteren. Deze gegevens worden niet langer dan 1 maand na het opnemen bewaard.

Blancheporte gebruikt de ingewonnen informatie om zijn klanten op de volgende manier van dienst te zijn: wanneer u een bestelling plaatst, dient Blancheporte uw naam, e-mailadres, persoonlijk adres en de aangewende betalingswijze te kennen. Zo kan Blancheporte overgaan tot de verwerking van uw bestellingen en u informeren over de staat ervan.

Om uw aankopen op de site www.blancheporte.be zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bewaart Blancheporte, met uw goedkeuring, de persoonlijke gegevens, alsook alle informatie betreffende de bestelling en het gebruik van de diensten. Dit laat Blancheporte toe zijn website te personaliseren en u naar artikelen te leiden die u kunnen interesseren.

Met uw goedkeuring kan het gebeuren dat Blancheporte deze gegevens aanwendt om u te informeren over verbeteringen aangebracht op de site, over speciale aanbiedingen en promoties. Als u uw profiel wenst te personaliseren, bewaart hij uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server. Hij bewaart informatie zoals uw naam, e-mailadres, verzendingsadres, facturatieadres en details betreffende de betaling. Zo hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te geven wanneer u een bestelling plaatst bij Blancheporte. In geen enkel geval bewaart Blancheporte de gegevens van uw bankkaart. U kan op elk moment toegang krijgen tot uw 'Blancheporte-account' en de inhoud ervan wijzigen.

De manier waarop de klanten gebruik maken van de diensten van Blancheporte en de reacties die ze daarop geven, helpen Blancheporte om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u beslist opmerkingen te sturen, dan heeft u de mogelijkheid om dit anoniem te doen zonder vermelding van uw naam of andere persoonsgegevens. Als u deelneemt aan een loterij, zal Blancheporte u uw naam, adres en e-mail vragen om zo de namen van de winnaars aan te kondigen.

Op www.blancheporte.be, worden uw persoonlijke gegevens perfect beschermd.

Het eventueel niet invullen van facultatieve gegevens bij vragenlijsten, met daarin begrepen de Bestelbon, brengen geen enkele boete noch enig verschil in verwerking teweeg voor de internetgebruikers.

Zoals de meeste sites maken wij gebruik van "cookies". Dit zijn alfanumerieke bestanden die door uw webbrowser op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze stellen ons in staat uw webbrowser te herkennen en om u op die manier gepersonaliseerde en aantrekkelijke diensten aan te bieden. Bij elk bezoek aan onze site ontvangen en bewaren wij bepaalde soorten gegevens (bijvoorbeeld: het type en de versie van uw browser, uw besturingssysteem en platform, de historiek van uw bestellingen, de bezochte producten, data en tijdstippen van uw bezoek). U kan evenwel, indien u dit wenst, de "cookies" weigeren. De meeste browsers tonen u hoe u nieuwe "cookies" kunt weigeren of hoe u een boodschap kunt verkrijgen die u voor nieuwe "cookies" verwittigt of hoe u alle "cookies" kunt verwijderen. Als u deze opties echter activeert, zullen wij niet meer in staat zijn u de beste servicekwaliteit aan te bieden. Wij wilden u toch informeren over het gebruik van deze tools.

X